Wady energii odnawialnej | Nauka | pl.aclevante.com

Wady energii odnawialnej
Odnawialne źródła energii, takie jak ogniwa słoneczne, wiatrowe, geotermalne, pływowe, biomasa, hydroelektryczne i wodorowe ogniwa paliwowe są w naturalny sposób samonapełniające się. Nie ma ryzyka wyczerpania tych źródeł energii. Chociaż główną zaletą źródeł odnawialnych jest to, że dostawy paliwa nigdy się nie kończą, istnieje kilka wad, takich jak koszty środowiskowe i ekonomiczne, atrakcyjność wizualna i brak niezawodności.

Hidroelectricidad


Ekonomiczny koszt budowy zapór wodnych jest wygórowany. W grę wchodzi nie tylko duża suma pieniędzy, ale wypiera ona wiele społeczności przybrzeżnych. Zapora wpływa na ekologię obszaru i zmienia naturalny bieg rzeki. Woda uwolniona z zapory w rzece może mieć zbyt niską temperaturę i niską zawartość tlenu, co czyni środowisko niekorzystnym dla fauny rzecznej.

Solar


Energia słoneczna jest wykorzystywana przez wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na dużym obszarze. Wymaga to rozwoju specjalnej infrastruktury, która może być droga. Energia słoneczna jest ograniczona do pracy w ciągu dnia i jest kontrolowana przez geografię miejsca. Miejsca zbyt daleko od równika nie otrzymują wystarczającej ilości światła słonecznego, podobnie, pochmurne lub deszczowe dni są niekorzystne dla produkcji energii słonecznej.

Wiatr


Energia wiatru zależy od silnych wiatrów, które z kolei zależą od niekontrolowanych czynników, takich jak geografia miejsca. Turbiny wiatrowe są duże i nieatrakcyjne. Ponadto są hałaśliwe w obsłudze i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla populacji dzikiego ptactwa w pobliżu.

Geotermalna


Produkcja energii geotermalnej opiera się na cieple pochodzącym z wnętrzności Ziemi. Są to konkretne witryny i nie są łatwo dostępne wszędzie. Badania i eksploatacja zbiorników geotermalnych pochłaniają zarówno czas, jak i pieniądze. Wydobywanie energii geotermalnej może czasami prowadzić do toksycznych chemikaliów i gazów, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Biomasa

Biomasa jest materią organiczną, taką jak obornik, słoma, drewno, ściółka drobiowa i resztki jedzenia. Biomasa może być przekształcona w naturalny olej, gaz lub etanol i jest wykorzystywana jako paliwo. Spalanie biomasy do produkcji energii wytwarza gazy cieplarniane i cząstki szkodliwe dla środowiska. Aby uzyskać biomasę z ropy naftowej i gazu za pomocą technik biokonwersji, biomasa musi być gromadzona w dużych pojemnikach zwanych fermentorami, które zajmują dużą przestrzeń i są drogie.

Pływy

Energia pływów wykorzystuje siłę zmiany pływów. Duże zapory muszą być budowane przez zatokę lub ujście rzeki, aby wykorzystać tę energię. Jednak zapory są drogie w budowie i oddziaływaniu na ekosystemy ze względu na zmieniające się prądy i poziomy wody. Bariery pływowe zwiększają ilość zawiesiny w wodzie.

Poprzedni Artykuł

Rodzaje i przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Rodzaje i przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest różnymi działaniami i może powodować szkody dla ludzi, roślin i zwierząt....

Następny Artykuł

Przewodnik krok po kroku dotyczący opracowania modelu DNA

Przewodnik krok po kroku dotyczący opracowania modelu DNA

DNA to temat, który dla niektórych ludzi jest trudny do zrozumienia. Uczący się kinestetycznie i wizualnie łatwiej zrozumieją DNA, jeśli otrzymają model. DNA ma kształt spiralnych schodów zwanych podwójną helisą....