Skuteczne metody nauczania historii | Edukacja | pl.aclevante.com

Skuteczne metody nauczania historii
Uczenie się z pamięci danych, dat i nazw bitew na egzamin może być dobrym początkiem, aby przejść z oceną doskonałą. Zamiast tego, jeśli szukasz uczniów, aby zrozumieć, zainteresować się i poznać historię, najlepiej jest wybrać techniki, które czynią zajęcia interesującymi. Wykorzystuje różne alternatywy, dzięki czemu sala lekcyjna może stać się miejscem, w którym dzieci czują się swobodnie, a przede wszystkim chcą studiować najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce na świecie lata temu.

Instrukcje


Tymczasowo zlokalizuj fakty. Jako nauczyciel odpowiedzialny za grupę uczniów, musisz stworzyć na tablicy linię czasu, w której różne jednoczesne i kolejne wydarzenia historyczne są przedstawione i opisane, a także określić czas, który trwał. To ćwiczenie jest konieczne, aby aktywować całą wcześniejszą wiedzę na ten temat.


Konfrontuj różne wersje faktów. Zaczyna się od przedstawienia nowych informacji, które mają tendencję do kwestionowania całej wiedzy już nabytej przez studentów. Podziel klasę na grupy, aby mogły pracować nad materiałem do czytania, stworzyć i rozwinąć argument, dzięki któremu będą mogły bronić swojej pozycji na ten temat. Generuje debatę, aby ujawnić różne postawy grup, utworzyć pulę i wyciągnąć ostateczne wnioski.


Tworzy wśród uczniów klimat empatii z kontekstem społecznym i kulturowym, w którym wydarzenia się rozwijały. Możesz zacząć od projekcji filmów. Wiele fikcji często daje właściwą stopę, aby zrozumieć ramy, w których miały miejsce wydarzenia historyczne. Tworzy inscenizację, grę badanego obiektu obok klasy, jak końcowa ocena i zamknięcie modułu.

Poprzedni Artykuł

Rodzaje i przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Rodzaje i przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest różnymi działaniami i może powodować szkody dla ludzi, roślin i zwierząt....

Następny Artykuł

Przewodnik krok po kroku dotyczący opracowania modelu DNA

Przewodnik krok po kroku dotyczący opracowania modelu DNA

DNA to temat, który dla niektórych ludzi jest trudny do zrozumienia. Uczący się kinestetycznie i wizualnie łatwiej zrozumieją DNA, jeśli otrzymają model. DNA ma kształt spiralnych schodów zwanych podwójną helisą....